Susano
+

Arbetsterapeut

Du behöver ha erfarenhet av medicinska utredningar, med krav på minst tre års vana från någon form av utredningsverksamhet.

Lång erfarenhet med erfarenhet av teamarbete är en fördel.

Arbetet har sitt fokus på bedömning och utredning för olika uppdragsgivare. Tillsammans med ditt team sammanställer du ett bedömningsunderlag.

VI arbetar även med att stödja personer med smärta och stress problematik tillbaka till ett mer aktivt liv. Som arbetsterapeut använder vi vardagsrevidering ReDo för att öka aktivitetsförmågan.

Vi värdesätter:

  • personlig mognad, trygg, stabil, och har god självinsikt
  • engagemang och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet
  • god samarbetsförmåga och kan skapa förtroende i såväl interna som externa kontakter.

Anställningsform: Enligt överrenskommelse

Omfattning: Deltid eller konsult

Skicka din ansökan med CV via mail till jobb@susano.se

Susano kan erbjuda en innovativ miljö i ett växande företag, ledande inom sitt område. Våra tjänster och processer är alla kvalitetscertifierade. Det finns rikliga möjligheter att utvecklas inom sin profession tillsammans med företaget.

Susano AB har i dag ca 40 medarbetare och ett stort antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är i Malmö, med verksamhet i Lund, Helsingborg, Kristianstad, Göteborg och Stockholm.

Företaget har under mer än 10 års tid arbetat inom hälso- och sjukvård och har tagit fram standardiserade metoder för tydliga beslutsunderlag till våra uppdragsgivare. Vi är ledande både vad gäller kvalitet och kvantitet när det gäller bedömningar av arbetsförmåga i Sverige och genomför drygt 20% av alla försäkringmedicinska utredningarna nationellt (2014). Vi stödjer kunder, medarbetare, och chefer samt HR avdelningar i sitt rehabiliteringsarbete med smarta och effektiva verktyg såsom egenutvecklade mobilapplikationer och digitala beslutsstöd. Vår behandlingsverksamhet utgörs av individ- och teambaserade medicinska behandlingar med program för livsstilsförändringar, stress– och smärtreducering.

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

Läs mer om företaget här