Susano
+

Multimodal smärtbehandling

Har du långvarig värk och smärta? Då kan vår smärtbehandling vara något för dig.

Det är en svår situation att alltid gå och ha ont. Det leder inte sällan till irritation,  nedstämdhet och t ex sömnsvårgihetr. En ond cirkel som föder mer smärta. Långvarig smärta påverkar ens livssituation psykiskt och socialt med stora konsekvenser.

Susano har mycket lång erfarenhet av smärtbehandling vid långvarig smärta. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom/ kbt-terapeut och rehabläkare beroende på hur dina besvär ser ut. Det finns många olika orsaker till att man utvecklar smärta. Vissa utvecklar smärta efter skada i rygg eller annan kroppsdel.  Andra till följd av spänning och stress eller exempelvis sömnbesvär fsom år ont i kroppen.

Om värken sitter i under några månader kan den ge mer sömnbesvär, spänningstillstånd och till och med nedstämdhet. Det leder till en ond cirkel med ökad värk och lidande som följd som kan vara svår att bryta.

Känner du igen dig? Då kan vårt program vara något för dig.

Besvär där du har smärtor från exempelvis nacke, rygg, skuldra, höfter i minst 3 månader men även generell kroppslig värk som fibromyalgi kan vara lämpliga. Det finns en mängd andra diagnoser som kan ligga till grund för långvariga smärtor och där multimodal smärtbehandling (MMS) kär den behandling som visat sig vara mest effektiv ( läs här om de senaste forskrnngsrönen om multimodal smärta). Du behöver inte vara sjukskriven för att få delta i programmet.

Programmet

Programmet ges i grupp eller individuellt. Det gruppinriktade programmet pågår under åtta veckor, två dagar.

Mindfulnesspass, Medicinsk Yoga/Qi-gong och föreläsningar med teman som smärtfysiologi, stress, sömn, självkänsla, identitet ingår i programmet varje vecka samt träning/behandling hos fysioterapeut.

Fysioterapeuten gör en bedömning av dina individuella förutsättningar för att erbjuda en individuellt upplagd träning eller manuell behandling inklusive massage för att återställa eller förbättra funktionen. De individuella delarna kan innehålla fördjupad diagnostik och behandling, läkemedel eller TENS, kognitiva metoder för smärthantering eller anpassad fysioterapeutisk eller arbetsterapeutisk åtgärder och vägledning.

Kostnaden för dig att delta är 160 kr/gång  och frikort gäller. För ungdomar (från 16 år upp till 18 år) som deltar i programmet är det avgiftsfritt.

Intresserad?

För att komma till smärtrehabiliteringen krävs en remiss. Remissen kan utfärdas av din husläkare vid vårdcentralen där du är listad. Om hon/han bedömer det som lämpligt med smärtbehandling, ber du att remissen med texten MMS skickas till:

Susano
Drottningtorget 1
211 25 Malmö

Vill du ha en broschyr om vårt multimodal smärtteam kan du kontakta oss så skickar vi den till dig eller ladda så kan du ladda ner den här. Ett mer utskriftsvänligt informationsblad finns också att ladda ner här multimodalbehandling_ensidig

Multimodalrehabilitering_Malmo Multimodalsmartbehandling_Malmo