Susano
+

Tydligt samband mellan jobbrelaterad stress och hjärtsjukdomar

Eva Vingård visar :i sin sammanställning  ”Tydligt samband mellan jobbstress och hjärtsjukdomar” https://lnkd.in/evqHC26 via @svtnyheter

Personer som mår dåligt på jobbet på grund av stress, höga krav eller orättvisa löper större risk att drabbas av hjärt– och kärlsjukdom.

Människors arbetsmiljö har betydelse för hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck. Det slår man fast på SBU, alltså Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, efter att ha granskat de senaste 30 årens forskning.

När det gäller risken för hjärtsjukdom handlar det om faktorer på jobbet som att man har svårt att påverka sitt arbete, att man har höga krav på sig, är pressad, orättvist behandlad eller upplever en obalans mellan ansträngning och belöning.

Ökad riskgrupp

– Det finns ett samband på gruppnivå mellan dessa faktorer och en ökad risk för hjärt– och kärlsjuklighet, enligt er Eva Vingård, professor emeritus i arbets– och miljömedicin.

– Men om det är du, jag eller någon annan som får en sådan sjukdom kan vi inte veta. Vi vet att risken finns, på samma sätt som för rökare. Om man röker så är man i en riskgrupp för att få lungcancer. Alla får det inte, men man är i en ökad riskgrupp.

Vad gäller stroke finns inte fullt lika mycket forskning.

– Där hittade vi inte riktigt lika många samband, därmed inte sagt att sambanden inte finns. Stroke är bara inte undersökt tillräckligt mycket för att man ska kunna dra några slutsatser.

Behov av att företagen satsar på sina anställda.

Professor Eva Vingård anser att arbetsmarknadens parter måste agera utifrån resultaten i rapporten.

– Det här är ju inte bra för någon, slår hon fast. Det är ju mycket bättre att ha en god arbetsmiljö med motiverade och friska människor än motsatsen.

– Rimligtvis är det också bättre för produktiviteten och mycket annat, så det bör ju vara en vinst för alla om man försöker ändra på det här.

Tydligt samband mellan jobbstress och hjärtsjukdomar

Kommentera