Susano
+

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmijö

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som börjar gälla nästa år och berör Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, har publicerats. Syftet med föreskriften är att underlätta en god arbetsmiljö och utgöra en prevention av ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften berör samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Detta är ett aktuellt område idag med ökade stressrelaterade besvär.

 

Kommentera