Susano
+

Finders Fee: Nu söker vi fler medarbetare och konsulter

Vi söker ; psykiater, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer.

Susano har under det senaste året utvecklats på ett sätt som vi inte kunnat drömma om. Vi har under året rekryterat flera nya medarbetare, men det är inte tillräckligt. På grund av mycket kraftig expansion är vi nu i stort behov av fler medarbetare till flera av våra kontor:

I Göteborg söker vi psykiater och läkare med erfarenhet av utredningsverksamhet. Liksom psykolog, fysioterapeut, och arbetsterapeut.

I Malmö söker vi heltid fysioterapeut, psykolog och läkare samt arbetsterpaeut på hel eller deltid.

I Stockholm söker vi psykiater och läkare med erfarenhet av utredningsversksamhet. Liksom i psykolog, fysioterapeut, och arbetsterapeut.

Om du hjälper mig med att tipsa om en kandidat finns det en klart substantiell finders fee, även om det endast leder till ett mindre konsulttjänst.

Läs mer på vår hemsida och har du ett tips kontakta direkt på jobb@susano.se så återkommer jag.

 

Kommentera