Susano
+

Allt svårare med rekrytering, inte bara för Trump…

Svenska företag har allt svårare att med sina rekryteringar: Hur hittar man rätt person?

I en undersökning från Tillväxtverket framkommer att en fjärdedel av alla tillfrågade företag har svårt att hitta personal med rätt kvalifikationer och kompetens.  Så det är verkligen inte bara Trump som har svårt att hitta lämplig personal för en position; även om denna Trump-kandidat till domartjänst för distriktet Columbia låg ljusår från minimikraven…

Kommentera