Susano
+

Allt fler överklagar sina beslut och allt fler får avslag från Försäkringskassan

Att fler överklagar avslag på sjukpenning, hänger samman med att andelen negativa beslut har ökat. I juni 2017 avslog Försäkringskassan sjukpenningen i 13 procent av de pågående sjukfallen. Att jämföra med 6 procent tre år tidigare enligt vad som anges i Ekot i dag.

Vi ser att de försäkringsmedicinska utredningar som Susanos team gör, både där Försäkringskassan är beställare, men också via våra andra kunder, företag och kommuner, är att kraven på korrekt dokumentation från försäkringskassan har blivit betydligt högre under senaste året och att tolkningarna av utredningarna har blivit mycket tuffare vilket artikeln visar. Det är viktigt att vi som arbetar med dessa utredningar både kan kartlägga den utreddes sjukdomar och diagnoser, förstå hur dessa är kopplade till besvären och vad det leder till för begränsningar i vad man kan göra och inte göra. Den sk DFA kedjan ( Diagnos, Funktion, Aktivitet). Det är en av grundförutsättningarna för rättssäker prövning. Andra faktorer som måste vara kartlagda är tidigare behandlingsförsök, möjligheter till förbättring och vilken prognos sjukdomen har som utgör begränsningarna.

Kommentera