Susano
+

Arkiv: Påls blogg:

Läkemedelsindustrin lär läkare att sjukförklara kvinnor för att de skall ta medicin för ökad sexlust.

Läkartidningen uppmärksammar en oroväckande trend i USA. Genom att skapa utbildningar för ovetenskapliga diagnoser och sedan erbjuda läkemedelsbehandling försöker läkemedelsindustrin skapa nya marknader. Diagnoser som  t ex hypoaktiv sexuell störning hos kvinnor är en sådan ovetenskaplig diagnos för vilket man tagit fram läkemedel för ökad sexlust, sk kvinnans version av Viagra. I artikeln beskrivs hur läkare erbjuds… Läs mer »

Utrikesfödda ökade vårdbehov och vikten av tolk

Utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av Ferid Krupic och Johan Kärrholm som påvisar att utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta före en total höftledsoperation än svenskfödda patienter. Den utrikesfödda gruppen var yngre men hade ändå mer problem postoperativt. Som möjliga orsaker till skillnaderna pekar författarna… Läs mer »

Stöd för multimodal rehabilitering vid långvarig längdryggsmärta

Det finns vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering är effektivare än standardvård för att minska smärta vid långvarig ryggsmärta. Det skriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en kommentar till en Cochrane-rapport som läkartidningen publicerade i dag. Multimodal rehabilitering innebär ett biopsykosocialt perspektiv, att insatser görs i samarbete mellan flera olika discipliner,… Läs mer »

Läkar- och teambedömningen AFU får godkänt vid extern utredning, men försäkringskassan får bakläxa.

Modellen aktivitetsförmågeutredning (AFU) används i ett pilotprojekt i åtta landsting och regioner sedan 2013 och har nu utvärderats (Rapport 2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) av Inspektionen för socialförsäkring, ISF, på uppdrag av regeringen. Susano och dess läkare har alla genomgått utbildning i AFU intyget och arbetar med det löpande. Vår erfarenhet är god, och upplever själva intyget som… Läs mer »

Intressant läsning om psykisk ohälsa

Äntligen är den här! Prof. Eva Vingård har gjort en alldeles utmärk sammanställning över kunskapsläget inom: PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO Det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. God kontroll och rättvisa ger… Läs mer »