Susano
+

Bloggvillkor

I bloggen skall det mesta kunna diskuteras och vi vill att det skall vara högt i tak.

Som vårdgivare med patientansvar och med avtal med t.ex. Region Skåne gäller ett antal spelregler för att vi skall kunna publicera dina kommentarer:

–       Specifika patientärenden kan och får inte diskuteras på forum som en blogg

–       Vara saklig och utan personangrepp

–       Kritik till Susanos samarbetspartner och icke konstruktiv kritik till Susano kommer ogillas

–       Länkar till kriminella, extremistiska, oetiska och oseriösa webbplatser ogillas

–       Länkar till konkurrerande verksamheter kan ogillas

–       Politiska, sexistiska, rasistiska, och ideologiska kommentarer ogillas

Har du synpunkter gällande patientärenden, eller andra synpunkter är du välkommen att kontakta oss direkt på info@susano.se