Susano
+

Svar bemötande enkät

Läs hela pilotstudien här.

Hur stämmer följande påståenden med hur Du upplevt mötet med den läkare som ansvarar för Din utredning?
Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Respekterat mig 84% 16% 0% 0%
Lyssnat på mig 78% 22% 0% 0%
Engagerat sig i mitt fall 82% 18% 0% 0%
Visat sig kunnig/kompetent 85% 15% 0% 0%
Läkaren gav relvevant och tillräcklig info om utredningen. 67% 26% 1% 6%
Det är viktigt att susano följer etiska riktlinjer för den här typen av utredningar ” 83% 13% 0% 4%
Resultatet av utredning är viktig för min ekonomi. 58% 32% 1% 9%
Pratat så att jag inte förstått 5% 10% 1% 83%
Tvivlat på mina besvär 6% 8% 4% 82%
Varit stressad/ inte tagit sig tid 6% 6% 3% 85%
Inte gett svar på frågor 4% 12% 1% 83%

diagram