Susano
+

Kommentar angående Sydsvenskans artikel

Kommentar angående Sydsvenskans artikel där Susano Ab och vår arbetsmiljörapport nämns.

Den 8/10 publicerade sydsvenskan en artikel om psykiatrin i Malmö, där man som en del av artikeln hänvisar till Susanos arbetsmiljörapport och dess slutsatser. Artikeln handlar om patienterna och hur dessa behandlas. I olika medier i Sverige har sammanfattningar presenteras av sydsvenskans artikel där det görs en direkt koppling till Susano AB:s arbetsmiljörapport och patientbeskrivningar. Dessa kopplingar som nämns både i Aftonbladet, och andra medier, är direkt felaktiga.

Susano AB har på uppdrag av Region Skåne och Psykiatrin genomfört ett antal arbetsmiljökartläggningar, där den beskrivna rapporten är en av flera. Arbetet har bedrivits med uppdraget att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, på en arbetsplats som står under ett mycket stort samhällstryck där det är ett kraftigt ökat behov av psykiatrisk vård, samtidigt som det råder brist på kvalificerad vårdpersonal.  Syftet med arbetsmiljökartläggning var att finna hållbara strategier för organisationen och dess medarbetare att utvecklas och förbättras.