Susano
+

Fysioterapeut

Är du driven, nyfiken, positiv och intresserad av utveckla din kompetens inom fler områden än det fysioterapeutiska? Kan du arbeta under tidspress, leda möten och samordna arbetet för flera olika professioner? Är du dessutom duktig på att behandla, utreda, bedöma och beskriva förmågor inom det somatiska och psykologiska området, då är Susano AB en arbetsgivare för dig!

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället. Susano har idag ca 10 medarbetare och ett antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är lokaliserat i Malmö, men vi bedriver även verksamhet i Stockholm, Göteborg, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Under mer än 15 års tid har Susano tagit fram tydliga medicinska beslutsunderlag till våra uppdragsgivare. Vi är ledande i Sverige både vad gäller bedömningar av arbetsförmåga.

Arbetsuppgifter

Som anställd fysioterapeut och samordnare på Susano AB kommer du inom ditt kompetensområde utreda och bedöma patientens hälsotillstånd ur ett arbetsförmågeperspektiv, samordna och delta i teamarbete samt presentera resultat och förslag för våra kunder och deras medarbetare. I vissa fall kommer du även att arbeta med behandling av konstaterade hälsoproblem både sjukgymnastiskt och i form av råd och stöd om hälsa/ohälsa.

Ditt arbete är mycket processinriktat och du kommer att ha ansvar för att tillsammans med ett fåtal kollegor leda utredningsprocessen från remiss till avstämningsmöte. Detta ställer höga krav på dig, men i gengäld får du jobba i en av Sveriges mest kompetenta organisationer inom sitt område.

Kvalifikationer

Legitimerad fysioterapeut. Du behöver ha erfarenhet från utredningsarbete eller annat arbete där sjukgymnastiska bedömningar av funktionsförmåga varit ett dominerande inslag. Då en stor del av arbetet innefattar sammanställning och skrivande av medicinska utredningar behöver du ha lätt för, och tycka om att uttrycka dig skriftligt.

Meriterande

Vana vid att leda tvärprofessionellt teamarbete. Du behöver vara duktig på att driva processer samt kunna arbeta med snäva tidsramar och deadlines. Arbete med arbetsrehabilitering eller arbetsförmågebedömningar är mycket meriterande. Kunskap om verktygen TIPPA och/eller USUFF.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Skicka din ansökan med CV via mail till jobb@susano.se

 

Läs mer om företaget här