Susano
+

Psykolog

Susano AB är ett samhällsföretag med i dag ca 10 anställda och ett stort antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är i Malmö, med verksamhet i Lund, Helsingborg, Kristianstad, Göteborg och Stockholm. Företaget har under mer än 15 års tid arbetat inom hälso- och sjukvård.

Susano har nu fått ett utökat uppdrag av Region Skåne att arbeta med smärtpatienter i multimodal smärtrehabilitering vid våra enheter i Lund och Malmö.

Vi söker nu ytterligare en psykolog för arbete med främst behandling av patienter med långvarig smärta. Även arbete med våra medicinska utredningar kommer att bli aktuellt.

Vi värdesätter:

  • personlig mognad, ansvarstagande med god självinsikt.
  • engagemang och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.
  • erfarenhet av arbete med kognitiva bedömningsverktyg såsom WAIS IV eller V.
  • erfarenhet av behandling och gärna då specifikt med smärtpatienter.

En fördel är om du är van att arbeta målorienterat i olika projekt-och teamkonstellationer, har hög IT vana och dokumenterad förmåga att uttrycka dig skriftligt.

Tillträde: Efter överenskommelse

Vid frågor om anställningen kontakta HR ansvarig  anders.johansson@susano.se

Skicka din ansökan med CV via mail till jobb@susano.se

 


Susano arbetar med medicinska utredningar, rehabilitering och behandling. Våra kunder är myndigheter, företag och privatpersoner och kan erbjuda en innovativ miljö i ett växande företag, ledande inom sitt område. Våra tjänster och processer är alla kvalitetscertifierade. Det finns rikliga möjligheter att utvecklas inom sin profession tillsammans med företaget.

Susano AB har i dag ca 20 medarbetare och ett stort antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är i Malmö, med verksamhet i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Stockholm.

Företaget har under mer än 15 års tid arbetat inom hälso- och sjukvård och har tagit fram standardiserade metoder för tydliga beslutsunderlag till våra uppdragsgivare. Vi är ledande både vad gäller kvalitet och kvantitet när det gäller bedömningar av arbetsförmåga i Sverige. Vi stödjer kunder, medarbetare, och chefer samt HR avdelningar i sitt rehabiliteringsarbete med smarta och effektiva verktyg såsom egenutvecklade mobilapplikationer och digitala beslutsstöd. Vår behandlingsverksamhet utgörs av individ- och teambaserade medicinska behandlingar med program för livsstilsförändringar, stress– och smärtreducering.

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

Läs mer om företaget här