Susano
+

Psykolog

Vi söker kontinuerligt efter psykolog som medarbetare eller konsult.  Både anställning och konsultuppdrag kan erbjudas.

Vi värdesätter:

  • personlig mognad, ansvarstagande med god självinsikt.
  • engagemang och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.
  • god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroende i såväl interna som externa kontakter.

En fördel är om du är van att arbeta målorienterat i olika projekt-och teamkonstellationer, har hög IT vana och dokumenterad förmåga att uttrycka dig skriftligt.

Tillträde: Efter överenskommelse

Skicka din intresseanmälan med CV till: jobb@susano.se


Susano arbetar med medicinska utredningar, rehabilitering och behandling. Våra kunder är myndigheter, företag och privatpersoner och kan erbjuda en innovativ miljö i ett växande företag, ledande inom sitt område. Våra tjänster och processer är alla kvalitetscertifierade. Det finns rikliga möjligheter att utvecklas inom sin profession tillsammans med företaget.

Susano AB har i dag ca 40 medarbetare och ett stort antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är i Malmö, med verksamhet i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Stockholm.

Företaget har under mer än 15 års tid arbetat inom hälso- och sjukvård och har tagit fram standardiserade metoder för tydliga beslutsunderlag till våra uppdragsgivare. Vi är ledande både vad gäller kvalitet och kvantitet när det gäller bedömningar av arbetsförmåga i Sverige. Vi stödjer kunder, medarbetare, och chefer samt HR avdelningar i sitt rehabiliteringsarbete med smarta och effektiva verktyg såsom egenutvecklade mobilapplikationer och digitala beslutsstöd. Vår behandlingsverksamhet utgörs av individ- och teambaserade medicinska behandlingar med program för livsstilsförändringar, stress– och smärtreducering.

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

Läs mer om företaget här