Susano
+

Mycket positivt reaktion från de som genomgått en Susanoutredning!

 

Under tre månader i vår har 129 som varit försäkringsmedicnisk utredning på Susano erbjudits att svara på en bemötandeenkät direkt efter läkarbesöket. Totalt 81 personer svarade på alla frågor i enkäten.  

Mycket positiva omdömen om läkare!

Resultatet av den pilotstudien som genomfördes var väldigt positiva gentemot de utredande läkarna. Alla 81 tyckte att det stämde helt eller ganska bra att man respekterades lyssnades på, att läkaren var engagerad och visade sig kunnig/kompetent.  93% tyckte att det stämde helt eller ganska bra att läkaren gav relevant och tillräcklig info om utredningen. Sammantaget verkligen ett anmärkningsvärt bra resultat! Läs alla svaren här!image

Resultaten presenterades vid den senaste EUMASS konferensen i juni 2016 i Ljubliana som pilotstudie på en poster om etisk förhållningssätt och bemötande som sammanställts av Pål Lindström, MD Susano Kliniken och med stöd av framträdande forskare inom området: Jason W. Busse, DC, PhD McMaster University, Hamilton, Canada och Emilie Friberg PhD Karolinska Institutet Stockholm.

Vi publicerar även nedan de kommentarer som svarande uttryckte som en del av enkäten:

 • Underbart bemötande på Susano.
 • Har inget att anmärka på ngt med Susano!
 • Väldigt bra bemött!
 • Han jag träffade igår var jag obekväm med då han frågade saker av sin nyfikenhet. EJ OK! (2)
 • Jag tycker att läkaren borde fråga mer om mina upplevelser av mina problem. Dessutom pratade vi nästan inget om fibromyalgi som också är ett stort problem. (3)
 • Hoppas att jag har fyllt i korrekt, om inte så var det ett mycket bra bemötande.
 • Viktigt att få feedback efter varje besök. Vad förväntas av mig att kunna göra & om det finns något man kan göra för att förbättra sin situation för att kunna återgå till arbete. Alltså det är väl kompetenta läkare & sjukgymnaster som kan hjälpa en med tips, råd, osv…. Kan vara till stor hjälp för patient. Kanske t.om skicka en vidare om man inte haft den bästa läkarhjälpen. Win Win situation är alltid bra.
 • Trevlig personal! Och tackar för trevliga och proffsiga möten. 
 • Tack så jättemycket för er hjälp”?”
 • Ett väldigt trevligt bemötande av alla!!!
 • Bra. Känner sig förstådd bättre med min problematik. Finns kunnighet inom området.
 • Förstod inte riktigt alla frågorna men tror att det blev rätt.
 • Tack att ni finns o hjälpa! :)
 • Viktigt att hela ens sjukdomsförlopp kommer fram i utredning, inte enbart 1 år tillbaka i tiden. (4)
 • Ingen hiss i huset, svårt. (5)

Några kommentarer på de frågor som kommit upp i texten ovan:

1. Helt rätt vi skall ge feedback efter varje besök! Men vi kan inte ge oss in i behandling och ge mer avancerade behandlingsrekommendationer.

2.  Det är viktigt att vi får en så hel bild av den vi utreder som möjligt. För oss är att vara intresserad och nyfiken viktiga positiva egenskaper. Men vi måste kunna motivera och förklara varför vi ställer de frågor som vi ställer.

3. Instämmer vi skall fråga mycket om hur problemen och självklart om Fibromyalgi.

4. Helt rätt!

5. Jo det finns andra sätt än de trappor som vi använder. Men vi behöver se hur man kan gå i trappor då det är en viktig del av vår bedömning.