Susano
+

Försäkringsbolag och Försäkringstagare

Susano genomför utredningar och bedömningar av försäkringstagare utifrån  försäkringsbolags behov och dess olika intyg.

utredningsläkare

Kontakta info@susano.se för mer information.

Försäkringsbolag – bedömning & utredning

Susano har mycket stor erfarenhet av medicinska utredningar och bedömningar gentemot försäkringsbolag. Vi använder oss av validerade metoder, och har tillgång till specialister inom alla kompetenser. Psykiater, rehabläkare, företagsläkare och ortopeder arbetar kontinuerligt i läkarbedömningarna. Andra specialister kan komma in vid behov. Där alla har mycket god förmåga till bedömning och sammanfatta detta i ett skriftligt underlag.  Vi har även tillgång till psykologer, neuropsykologer, arbetsterapeuter, socionomer, fysioterapeuter som deltar efter identifierat behov.

Vid utredningen använder vi en metod, för att först identifiera utredningsmodell och vilka kompetenser som behöver ingå, för att säkerställa kvaliteten i intyget och samtidigt reducera kostnaderna, så att onödiga kompetenser inte behöver belasta utredningskostnaden.  Detta gör vi i flera steg enligt en strukturerade kvalitetssäkrad metodik. Susano AB har sedan ett par år tillbaka genomgått ett omfattande kvalitetsarbete  för att leva upp till standardiserade kvalitetskrav. Vi är kvalitetscertifiertifierade enligt ISO standard 9001:2008 för företagshälsovård av certifieringsinstitutet Intertek.