Susano
+

Sociala krav på barn och ungdomar

En studie som kartlägger tonåringars vanor på sociala medier har kommit fram till att det huvudsakliga målet för användarna är att skapa en fördelaktig bild av sig själva gentemot vänner och bekanta. Detta görs genom att lägga mycket tid på att noggrant välja ut innehåll som speglar en positiv bild av sig själv och där negativa upplevelser och potentiella motgångar sållas bort.
Flertalet studier har även genom åren kunnat se vissa samband mellan en hög användning av sociala medie-plattformar och ”smartphone-beroende” med en ökad risk för ångest och depression hos barn och ungdomar.
Vidare visar siffror från Socialstyrelsen att psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna generellt har ökat med över 100% på tio år.
Även om en klar korrelation inte kan konstateras – och där en enda orsak inte ska tillskrivas all skuld – är det uppenbart att den ökade kravbilden på att ha ett intressant och framgångsrikt liv som ska visas upp för andra är ett fenomen som vi som samhälle behöver vara medvetna om existerar och blir bara allt vanligare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *