Susano
+

Arkiv: februari 2015

Arbetets inverkan på depression och utmattningssyndrom

Den senaste rapporten från Svensk Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) om arbetetmiljöns betydelse för depression och utmattningssyndrom där har en bra sammanfattande video publicerats. Själva rapporten från SBU är en systematiska litteraturöversikt på 461 sidor. Faktorer som anses positiva och minska risken för depression och utmattningssyndrom är medmänskligt stöd och god kontroll. Mobbning, pressande arbete och osäkerhet… Läs mer »