Susano
+

Arkiv: mars 2015

Korta väntetider för multimodal smärtbehandling

Vi har utökat möjligheten för dig som har smärtproblematik att komma till oss med korta väntetider. Läs mer om vår multimodala smärtrehabiliteringsprogram. För bli mer sökbara finns vi nu är även med på Region Skånes webbplats, närmare bestämt på 1177 Vårdguiden. Om du har några funderingar eller vill komma på behandling till vårt smärtbehandlingsteam får… Läs mer »

Modern teknik och dess inverkan på hjärnan

En intressant artikel i the Guardian om hur dagens teknik som våra smartphone eller rättare sagt dagens informationsflöde påverkar användarens hjärna på ett negativt. Flera forskare menar att effekten av hoppa men olika program och applikationer kan på sikt leda till sämre minne och koncentrationsförmåga bland annat på grund av att adrenalin och stresshormonet kortisol ökar.