Susano
+

Arkiv: april 2015

Intressant läsning om psykisk ohälsa

Äntligen är den här! Prof. Eva Vingård har gjort en alldeles utmärk sammanställning över kunskapsläget inom: PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO Det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. God kontroll och rättvisa ger… Läs mer »

Zebra – differntialdiagnostik

Inom medicin och differentialdiagnostik används ibland begreppet zebra med hänvisning till att man som vårdgivare inte först ska tänka på ovanliga eller exotiska sjukdomar utan utgå från det som är vanligast och mest troligt hos patienten. Ett bra ordspråk om detta som finns är följande: ”När du befinner dig på gatorna i Helsingfors och hör… Läs mer »