Susano
+

Arkiv: augusti 2015

Tydligt samband mellan jobbrelaterad stress och hjärtsjukdomar

Eva Vingård visar :i sin sammanställning  ”Tydligt samband mellan jobbstress och hjärtsjukdomar” https://lnkd.in/evqHC26 via @svtnyheter Personer som mår dåligt på jobbet på grund av stress, höga krav eller orättvisa löper större risk att drabbas av hjärt– och kärlsjukdom. Människors arbetsmiljö har betydelse för hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck. Det slår man fast på SBU, alltså Statens… Läs mer »

Artificiell intelligens håller koll på läkarna.

Det är populärt i dag och prata om AI singulariteten, när robotarna blir smartare än människan och tar över världen. Men även om vi har en bit kvar till singulariteten kan artificeill intelligens ta över kollen på läkarna genom att kontrollera läkarnas journaler och se i fall läkaren har missat något genom att analysera vad läkaren… Läs mer »

Patient med sömn app visade mig på allvarlig sömnstörning

För några dagar sedan hade jag en patient som beskrev hur svårt hen hade för att sova. Som brukligt gick jag igenom hur sömnstörningen såg ut. Var det svårt att somna? Tidigt uppvaknande? Orsaker till sömnproblemen som smärta eller oro? Tid för sänggående, och hur lång tid till uppvaknande? Sov något på dagen eller inte?… Läs mer »

Läkemedelsindustrin lär läkare att sjukförklara kvinnor för att de skall ta medicin för ökad sexlust.

Läkartidningen uppmärksammar en oroväckande trend i USA. Genom att skapa utbildningar för ovetenskapliga diagnoser och sedan erbjuda läkemedelsbehandling försöker läkemedelsindustrin skapa nya marknader. Diagnoser som  t ex hypoaktiv sexuell störning hos kvinnor är en sådan ovetenskaplig diagnos för vilket man tagit fram läkemedel för ökad sexlust, sk kvinnans version av Viagra. I artikeln beskrivs hur läkare erbjuds… Läs mer »

Utrikesfödda ökade vårdbehov och vikten av tolk

Utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av Ferid Krupic och Johan Kärrholm som påvisar att utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta före en total höftledsoperation än svenskfödda patienter. Den utrikesfödda gruppen var yngre men hade ändå mer problem postoperativt. Som möjliga orsaker till skillnaderna pekar författarna… Läs mer »

Stöd för multimodal rehabilitering vid långvarig längdryggsmärta

Det finns vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering är effektivare än standardvård för att minska smärta vid långvarig ryggsmärta. Det skriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en kommentar till en Cochrane-rapport som läkartidningen publicerade i dag. Multimodal rehabilitering innebär ett biopsykosocialt perspektiv, att insatser görs i samarbete mellan flera olika discipliner,… Läs mer »

Läkar- och teambedömningen AFU får godkänt vid extern utredning, men försäkringskassan får bakläxa.

Modellen aktivitetsförmågeutredning (AFU) används i ett pilotprojekt i åtta landsting och regioner sedan 2013 och har nu utvärderats (Rapport 2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) av Inspektionen för socialförsäkring, ISF, på uppdrag av regeringen. Susano och dess läkare har alla genomgått utbildning i AFU intyget och arbetar med det löpande. Vår erfarenhet är god, och upplever själva intyget som… Läs mer »