Susano
+

Arkiv: oktober 2015

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmijö

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som börjar gälla nästa år och berör Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, har publicerats. Syftet med föreskriften är att underlätta en god arbetsmiljö och utgöra en prevention av ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften berör samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Detta är ett… Läs mer »

Hisnande illa om läkemedelsföretag som borde skaka om oss alla, inte minst läkarna

Boken Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare, som recenseras i senaste numret av läkartidningen är hisnande  läsning. Hur skall jag någonsin kunna titta en patient i ögonen och uppriktigt kunna rekommendera en av de mer moderna medicinerna efter detta? Att falla till föga för den korrumperande situationen med en krävande patient… Läs mer »

”I dag håller det inte att låta anställda gå omkring och småsupa eller må halvdåligt”

Att vår omvärld hela tiden förändras tror jag att de flesta nog håller med om. När jag ser flyktingarna på Malmö central blir jag djupt medveten om att världen kommit närmre och är i förändring. Så dramatiskt ser det sällan ut när det gäller hur vardagens värderingar i arbetslivet förändras och jag kan tycka att… Läs mer »