Susano
+

Kallelse till försäkringsmedicinsk utredning på Susano?

Har du fått kallelse för försäkringsmedicinsk utredning på Susano?

Välkommen till Susano!

Vi genomför försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Region Skåne, Region Halland och Västra Götaland. Försäkringskassan kan därför inom dessa regioner beställa en försäkringsmedicinsk utredning på Susano. Din socialtjänsthandläggare kan även ha beställt en försäkringsmedicinsk utredning.

Vårt uppdrag är att skriva ett intyg till Försäkringskassan där din delaktighet är av stor betydelse. Det är dock viktigt att understryka att vi inte gör någon traditionell medicinsk utredning. Vi beställer t ex inte några blodprover eller röntgenundersökningar. Vi kan inte heller ge råd eller utföra någon behandling, skriva ut mediciner eller ta på oss att finna förklaringar på tillstånd där det inte framkommit några förklaringar hos någon annan läkare eller sjukvårdsenhet tidigare.

Vi skall på bästa sätt förstå hur dina besvär är kopplade till de diagnoser som tidigare läkare har ställt och som vi kan verifiera, samt vad dessa besvär ger för begränsningar i din vardag och arbetsliv.

Inför varje utredning är vi tacksamma för att kunna ta del av tidigare journalunderlag så att vi kan säkerställa att det blir rätt kompetenser utifrån dina besvär och tidigare kontakter.


 

Vi följer Etiska riktlinjer för medicinska oberoende utredningar, läs mer här.


Hur har andra som genomgått utredningen upplevt utredningen på Susano? Läs mer här.

Så här går det till från kallelse till färdig utredning!

Kallelse:

Har du blivit informerad av Försäkringskassan att du skall genomgå en försäkringsmedicinsk utredning hos Susano så kommer du efter några dagar att få en kallelse från oss med tider för dina besök.

Obs! Har du endast fått brev från Försäkringskassan att Susano kommer att kalla dig, men inte fått någon kallelse från Susano efter en vecka behöver du kontakta din handläggare för att se vad som skett.

Tolk vid utredningen.

Har du behov av tolk? För det mesta informerar handläggaren oss om behov av tolk, men kontrollera gärna att tolk är beställd i kontakten med oss eller din handläggare. Susanos medarbetare är vana vid att jobba med tolkar, men för dig som vill försöka tala svenska avsätter vi gärna mer tid i samtalet då vi ser det som positivt med den direkta kontakten. Vi kan ha tolk med i mötet som stöd men tolken behöver inte alltid ha en aktiv roll.

Besvara frågor i kallelsen och dokument om tidigare journalkopior:

Tillsammans med kallelsen skickar vi ut en önskan om en redovisning över dina mediciner, och ett medgivande till att beställa tidigare journalhandlingar. Dessa är viktiga underlag i utredningen.  Om du har journaler hemma; ta gärna med dem så att vi kan kopiera dem.

Det är inte säkert att vi beställer allt på listan utan det prövas från fall till fall vad vi ser att vi behöver beställa. En sak är säker, ju mer vi vet om de besvär som påverkar dina förmågor och funktioner desto större möjlighet har vi att skriva ett utförligt intyg.

Om du har svårt att komma på någon av tiderna:

Om du har svårt att komma på någon av tiderna behöver du kontakta din handläggare som kan ge sitt godkännande för att boka om tiderna. Det kan inte vi göra. Du behöver även informera oss om du inte kommer att komma.  När du lämnar meddelande: Ange ditt namn och personnummer om du mailar eller lämnar svar på telefonsvararen. Ange även vilken tid som du inte kan och om du fått klartecken från Försäkringskassan att ändra din tid. Ring till vår växel 010-33 00 870 eller maila till info@susano.se . Du kan även använda vår kontaktsida här.

Utredningens genomförande

Vid aktivitetsförmågebedömning (AFU), vilket är den utredningsform som försäkringskassan i dag kan beställa, träffar du alltid en läkare men kan även träffa någon av kompetenserna sjukgymnast, psykolog, och/eller arbetsterapeut. Du kan läsa mer om våra olika utredningar här.

Deltagande med anhöriga

En utredning av den här typen förutsätter en individuell bedömning.
Det gör att det inte är möjligt att en eller flera personer eller anhöriga är med under bedömningsdelarna av utredningen. Det betyder att man träffar utredaren själv. I vissa fall kan eventuellt anhörig vara med vid sammanfattning av mötet med t ex läkaren.

Vid mötet med:

  • Läkare görs en intervju, och journalhandlingar, tidigare sjukdomar och annan viktig information gås igenom, samt genomförs en kroppsundersökning. Läkarens uppgift är att kunna visa på eventuellt samband mellan diagnos, funktion och aktivitet, det som Försäkringskassan kallar för DFA-kedjan. Mötet kan vara mellan en till två timmar långt.
  • Sjukgymnast genomför en klinisk undersökning och testningar av olika slag där det är bra om du har lösa kläder och mjuka skor. Mötet varar ca en timme.
  • Arbetsterapeut genomförs testningar av olika slag där det är bra om du har lösa kläder och mjuka skor. Mötet varar ca en timme.
  • Psykolog genomförs testningar som kan ta flera timmar i anspråk beroende på utredningstyp, så det är bra om du har något att äta och är så utsövd som möjligt. Har du behov av t ex läsglasögon eller andra hjälpmedel är det viktigt att du tar med dessa vid besöket. I de fall det är ett längre möte blir du i förväg informerad om att det kan ta upp till tre till fyra timmar.

Efter varje möte har du rätt till en återkoppling över hur utredaren uppfattade dina resultat. Det är dock alltid läkaren som förmedlar själva bedömningen utifrån vad som sedan anges i intyget. Läs mer om våra etiska riktlinjer.  Du skall förvänta dig ett professionellt och sakligt bemötande från våra teammedlemmar som skall kunna återkoppla vår bedömning. Susanos medarbetare har fått höga betyg vid utvärdering av bemötande – läs vidare här.

Färdigt intyg

En försäkringsmedicinsk utredning är gjord för att besvara de frågor som Försäkringskassan har. Intyget skall vara skrivet av våra utredare på svenska och inte bestå av ”medicinskt språk” enligt våra föreskrifter. Med det i beaktande är intyget konstruerat för att Försäkringskassan skall få svar på sina frågor enligt deras rutiner och kan därmed vara något ovant att läsa som ”patient”.

Tillgång till utredningen.

Utredningen har beställts av din handläggare. Din handläggare måste först ta ställning till om hen är i behov av eventuell komplettering eller förtydligande av intyget innan det betraktas som klart. Kontakta din handläggare för kopia på utredningen om ni inte redan har kommit överens om att handläggaren skickar intyget till dig direkt efter att det är godkänt och klart.

Vi ser att det är bra om du själv har tillgång till intyget och även överlämnar en kopia till din läkare.

Skulle du av någon anledning inte få en kopia via Försäkringskassan har du rätt att beställa en kopia av den färdiga utredningen hos oss då det är att betrakta som en journalhandling.

Oklarheter eller annan uppfattning om utgången av intyget.

Vår uppgift är att ge ett så tydligt medicinskt utlåtande som möjligt. Vi skall på ett tydligt sätt kunna påvisa kopplingen mellan diagnos, dina symptom, och vad de leder till för begränsningar i vardagen, den så kallade DFA-kedjan. Vi skall vidare visa på funktionsnivå för respektive funktion enligt intyget och beskriva prognos. Vi skall inte uttala oss om arbetsförmågan. Vi har därmed inget att tillföra efter det att Försäkringskassan fattat sitt beslut. Uppdraget från vår sida är avslutat i och med utredningen har skickats in till Försäkringskassan och kvalitén godkänts. Vi kan korrigera uppenbara missuppfattningar gällande tidigare diagnoser och sjukhistorik i direkt anslutning till att utredningen avslutats, men kan inte utveckla eller förtydliga delar i intyget beroende på t ex hur Försäkringskassan fattat sitt beslut. Handläggaren på Försäkringskassan har möjlighet att begära en komplettering en kort tid efter att utredningen färdigställts, därefter är utredningen avslutad.

I de fall du har funnit något uppenbart faktafel som har en avgörande betydelse kontakta administrationen via info@susano.se  så kontaktar en administratör eller samordnaransvarig dig beroende på frågeställning. Våra läkare finns inte tillgängliga för att svara på frågor.