Susano
+

Behandling

Susano erbjuder både KBT (kognitiv beteendeterapi) och MMR (mulitimodal smärtrehabilitering) enligt Region Skånes vårdgaranti där vi nu senast även inkluderar vardagsrevidering. Vi har mycket lång erfarenhet av patienter med långvariga besvär relaterade till smärta och stress, samt beteendemedicinska besvär.

För dig som remitterar erbjuder vi en hög nivå på återrapportering.

Du som remitterande läkare får oavsett KBT eller MMR-programmet, tydlig och långtgående återkoppling. Responsen innehåller både grundproblematik, mål, funktions- och aktivitetsförmåga, prognos och framtida arbetsförmåga. Programmet är utformat så att det skall vara ett stöd för dig i ditt arbete med den här gruppen av komplexa fall. Därför ser vi gärna specifika frågeställningar eller önskemål i det enskilda ärendet.