Susano
+

Coachning vid bereonde tillstånd

Susano AB kan erbjuda både individuell och gruppbehandling vid alkohol- och beroenderelaterade sjukdomar.

Under behandlingen arbetar deltagarna med kunskapsinventering, konsekvenser av riskbruk/beroende, skuld/skam-problematik. Fokus ligger även på att se vilka risksituationer/varningssignaler som finns kopplat till det egna beteendet för att kunna finna strategier till att förhindra återfall.  Behandlingen inkluderar stress- och sugreducerande metoder som: kognitiva strategier, meditation, mindfulness, akupressur, Qi Gong.

När det gäller alkoholfrågor är Susanos medarbetare certifierade via riskbruksprojektet som riskbrukscoach. Det finns även utbildad alkohol- och drogterapeut i personalgruppen.