Susano
+

Kognitiv beteendeterapi

Insatserna riktar sig till personer med oro, ångest, depressioner och stressrelaterade besvär.

Mål

Att öka strategier för att hantera dina besvär i syfte att förbättra din förmåga.

Omfattning

Insatserna kan ges individuellt eller i grupp (maximalt 8 deltagare). Den gruppinriktade insatsen har även individuella delar. En individuell insats innehåller i genomsnitt 10 samtal (mellan 8-15) och ett boostersamtal efter tre månader. En gruppinriktad insats innehåller 8 gruppträffar med ett möte/vecka á två timmar och i genomsnitt tre individuella samtal a en timme.
Efter tre månader ges en uppföljningsträff i grupp á två timmar.

Beskrivning

Insatserna leds av socionom med steg 1-utbildning i KBT. Både de gruppinriktade och individuella insatserna betonar träning i att hantera sina besvär vad gäller bl a ångest, depression, stressfysiologi och sömn. I övrigt inriktas deltagarna att arbeta med kognitiv omstrukturering, beteendeexperiment och exponeringar för att finna ett nytt förhållningssätt till sin situation och vidmakthållande av behandlingsresultaten.

Varje deltagare arbetar individuellt med egna mål och hemuppgifter varje vecka och som redovisas individuellt eller i grupp. I varje grupp ingår även en Mindfulnessövning.