Susano
+

Mindfulness

Mindfulness eller ”Medveten Närvaro”, innebär träning i närvaro och uppmärksamhet som syftar till stressreduktion, inre samling och ökad självkännedom och har visat sig effektiv vid stressrelaterade besvär, spännings- och smärttillstånd och andra livsstilsrelaterade besvär.

Kursen vänder sig till dig med stress- och belastningsrelaterade besvär, eller som har svårt att få arbetslivet att fungera. Vanligt är svårigheter att prioritera, oro, sömnsvårigheter, utmattning, huvudvärk eller andra kroppsliga symptom, som begränsar arbetsförmågan eller vardagen.

Kursen omfattar ett orienteringsmöte, åtta kurstillfällen en gång i veckan under 2,5 tim respektive en heldag (8 tim) under 8 veckor. Deltagarens egenansvar och engagemang är helt avgörande för resultatet. Det är därför mycket viktigt att närvara vid alla träffarna och att göra de dagliga hemuppgifterna.

Du lär dig på kursen:

  • Tekniker för fysisk och mental avspänning
  • Praktiska metoder som ökar din förmåga att hantera stress
  • Att möta förändringar och prövande situationer med större lätthet
  • Att upptäcka och utveckla din kapacitet att skapa mer balans, kontroll och lugn i ditt liv
  • Stärkande och avslappnande kroppsövningar med på sikt minskade besvär vid t ex. smärta
  • Att aktivt förbättra din hälsa

Mindfulness vad är det?

Man kan alltid jobba med de problem man har. Den här kursen är just ett tillfälle till att jobba med sig själv i en positiv stödjande miljö där meditativ närvaro är basen i detta arbete.
För just detta ögonblick är den enda stund man har för att uppfatta, lära sig, utvecklas, eller förändras.

Det här programmet är menat som en träning i att lägga märke till nuet, i just detta ögonblick.

Utifrån vårt synsätt är det mer som är rätt hos dig än som är fel, oavsett vad som är dina problem.

Utan att döma observera det som ligger en närmast i ens upplevelse, nämligen just det här ögonblicket i vilket vi nu lever, hur vi än har det just nu, trevligt eller svårt, eller kanske inte ens möjligt att beskriva. Bara observera  alla förnimmelse i kroppen, tankar, känslor, som man upplever just nu, i just denna stund.

I mindfulness försöker vi, hur konstigt det än kan låta, inte att förändra någonting, eller att lösa några problem. Utan att med ett nyfiket sinne lägga märke till de problem som upptar våra tankar, och uppmärksamma dem,  från den en stunden till nästa stund,  utan att värdera eller döma dem, så kan de ibland, efter en tid, upplösas av sig själv.

Medveten närvaro (1)

Man kanske kan se situationen i ett nytt ljus som låter en finna nya vägar att förhålla sig till de tankar, problem eller situationer som upptar oss, och kanske kan finna andra mer kreativa vägar, med hjälp av vår egen växande stabilitet, klarhet och inre vishet, utifrån vad vi egentligen upplever viktigt i livet.

Vi försöker INTE att aktivt uppnå djup avslappning medan vi övar oss i mindfulness, men genom att öppna upp och lägga märke till hur saker verkligen förhåller sig, i varje ögonblick, kan vi uppnå ett tillstånd av verklig avslappning med en känsla av välbefinnande även i stunder när det är besvärligt.
Ytterst beror effekten av detta program på att öva regelbundet, och därmed tillåta sig att på allvar ta hand om sig själv, och odla sin inneboende vishet, och kapacitet för läkande.

Susanos medicinskt ansvarig, Pål Lindström är tränad i MBSR (Mindfulness based stress reduktion) vid Oasis som är den Mindfulness metod som är mest vetenskapligt förankrad.