Susano
+

Qi Gong enligt Biyun

Den traditionella kinesiska medicinen har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden. Biyunmetoden bygger på Traditionell Kinesisk Medicin och ett helhetstänkande att kropp och själ är delar av en helhet, som samverkar med varandra. Qi gongträningen syftar till att förebygga och motverka olika sjukdomar och obalanser.

Qi kan översättas med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi inte se eller ta på den, men vi vet att den existerar och vi har möjlighet att ta hjälp av den. Gong kan översättas med metod eller teknik. I den kinesiska medicinen anser man att människan sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livsenergi (Yuan Qi), och genom att utöva Qi Gong träning kan denna livspotential stärkas och på så sätt utnyttja kroppens självläkande förmåga maximalt.

Qi Gong stimulerar och stärker leder, muskler, senor, nervbanor och cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt.

Biyunmetodens grundare, Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är av kinesiska hälsovårdsmyndigheter auktoriserad Qi Gong-mästare sedan många år. Hon är styrelseledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

Fan Xiulan utbildar kontinuerligt instruktörer i ett flertal länder. Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunakademin (f.d. Biyunskolan).

Qi Gong enligt Biyun, hos Susano

Eva Norling har genom sina utbildningar i kinesisk medicin som instruktör på Biyunakademin ett internationellt certifikat och är godkänd av Chinese Academi Society of Medical Qi Gong.

Utbildad i Jichu Gong, Dong Gong, Fem elementen, Wai Qi, TKM teori, akupressur och Tuina vilket är den grundläggande kunskapen för en Qi gonginstruktör enligt Biyun. Kontinuerlig vidareutbildning som även innefattar den egna utveckling, både mentalt och fysiskt, är en naturlig del i den kinesiska medicinen, för att på bästa sätt kunna arbeta med att hjälpa andra.

Vad karaktäriserar just Biyunmetoden?

  • Enkelhet och naturlighet, därför lätt att lära
  • Mjuka och långsamma rörelser
  • Ger på ett mycket tidigt stadium goda hälsoeffekter, vilka vid ytterligare träning fördjupas.
  • Bygger på Traditionell Kinesisk Medicin och det holistiska tänkandet, dvs syftar till att förebygga och motverka olika typer av sjukdomar och obalanser. Hjälper vid både akuta och kroniska problem.
  • Rent fysiologiskt går man igenom och mjukar upp kroppens alla leder, ökar blodgenomströmningen och aktiverar kroppens eget självläkande system.
  • Träningen kräver ej mycket utrymme och kan utövas när som helst under dagen.
  • Träningen utövas till klassisk kinesisk musik, speciellt utvald till träningen.
  • Koncentration med stängda ögon.
  • Naturlig andning. Vissa metoder använder andningstekniker men Biyunmetoden fokuserar på och arbetar med den ursprungliga energin.