Susano
+

Multimodal smärtbehandling

BESVÄRAS DU AV LÅNGVARIG SMÄRTA?

Sedan 1 april 2019 erbjuder Susano, på uppdrag av Region Skåne, MMS, en multimodal smärtbehandling där flera olika yrkesgrupper samverkar för att erbjuda dig som patient en så bra behandling som möjligt. Insatser utgår från flera olika medicinska vetenskaper och är den behandlingsinsats för långvarig smärta som rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Vem kan delta?

MMS vänder sig till alla personer som är över 18 år och som haft smärta längre än tre månader. Det rekommenderas också att andra behandlingsinsatser redan är prövade eller avslutade.

“Jag mår genuint bra, känner glädje i själen, behöver inte bära omkring på en mask längre”. Johanna, 32 år

Vad innehåller en behandling?

MMS betyder multimodal smärtbehandling och innebär att flera olika yrkeskårer samverkar för att arbeta med att hitta bättre verktyg att möta och hantera smärtan. På Susano innebär det att läkare, pedagoger, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och mindfulnessinstruktörer och danspedagoger samarbetar för att erbjuda den bäst tänkbara behandlingen.

Var ger ni behandling?

Susano tillhandahåller MMS-program både i Lund och i Malmö. 

Är behandlingen individuell eller i grupp?

Både och, en del av behandlingen sker individuellt medan andra inslag sker i grupp. Gruppstorleken är mellan 8-12 personer. 

“Det som gjorde skillnad var gruppen, jag hade verkligen stor nytta av de andra”. Johan, 45 år

Hur lång är en behandling?

Susanos behandlingar varar 12 veckor där du träffar olika behandlare flera gånger i veckan. Insatserna ges på dagtid och ibland ligger möten med de olika professionerna efter varandra vilket innebär att du kan tillbringa både en stund på förmiddag och på eftermiddag hos oss på Susano.

Måste jag delta i alla träffar? 

Det finns förstås inget tvång att man måste gå varje gång, men det är viktigt att ha i åtanke att behandlingen bygger på samverkan mellan olika professioner, vilket innebär att ju fler träffar du är med på, desto bättre blir insatserna. Det finns också tydligt stöd i forskningen att om man följer behandling som den är uppbyggd är möjligheterna till en framgångsrik behandling större.

Kommer min smärta att minska?

En viktig aspekt med MMS är att fokus inte ligger på att primärt minska smärtan utan att lägga grunden för att du ska leva ett så bra liv som möjligt. Det innebär att man skiftar fokus från att bota det sjuka till att arbeta med de faktorerna som skapar ett bra liv, vilket till exempel kan vara att få en fungerande sömncykel, fysiskt aktivera sig, lägga tid på det som är viktigt i livet såsom relationer och vänner. Kanske kan behandlingen leda till minskad smärta, vilket förstås kan vara bra, men vi kan inte lova att så blir fallet.

Sjukskrivning?

En del av de som deltar i Susanos MMS-behandling är sjukskrivna medan andra har ett arbete på deltid eller heltid. Det kan förstås vara besvärligt att kombinera en behandling med ett arbete. Försäkringskassan har dock något som heter förebyggande sjukpenning, vilket du tillsammans med din läkare kan ansöka om. Det innebär kortare sjukskrivningsinsatser i förebyggande syfte för att så långt det går undvika längre sjukskrivningar.  

Hur kommer jag med i programmet?

För att komma med i Susanos MMS-behandling behöver man först och främst en remiss. Innan behandlingen startar träffar man en eller par av Susanos behandlare för ett bedömningssamtal. Syftet är att kartlägga dina besvär, se vilka tidigare insatser som gjorts och undersöka om just Susanos MMS-program är det bästa alternativet. Ibland kan det finnas skäl som gör att MMS inte bedöms vara den bästa insatsen för tillfället.

Måste jag ha remiss från läkare?

Nej, du kan självklart komma via remiss från din husläkare men det går också  att skriva en egenremiss. Vill du ha hjälp så kan du antingen ringa eller komma förbi oss.

Om jag behöver tolk?

Det mest centrala är att du som deltagare förstår vad behandling går ut på. Om det innebär du behöver tolk för det så hjälper Susano till att boka in tolk till träffarna.

Vad kostar det?

Susanos MMS-program är en del av Region Skånes utbud och innebär det att när du nått upp till 1 150 kr erhåller du ett frikort. Har du redan ett frikort betalar du inte något.

“Jag har fått en annan förståelse för mig själv, särskilt i förhållande till min familj och mitt arbete”. Aida, 41 år