Susano
+

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en form av långvarigt smärtsyndrom som främst drabbar kvinnor. Ordet fibromyalgi betyder smärt i muskler och bindväv. Fibromyalgi är nämnd i litteraturen sedan flera hundra år tillbaka. På medicinska fakulteterna i Sverige beskrev man så sent som på 1950-talet patienter med fibromyalgi med kränkande begrepp som SVBK, det vill säga Sveda Värk och Bränn- Kärring. Diagnosen är till viss del fortfarande kontroversiell inom läkarkåren.

Orsaken till varför man drabbas av fibromyalgi är fortfarande okänd men troligen är det en rad olika faktorer som bidrar till uppkomsten av sjukdomen. De teorier som finns kan kategoriseras till tre områden:

  • Biokemiskt – allergier, gifter, hormonella störningar eller infektioner
  • Biomekaniskt – funktionsstörningar i leder och muskler eller hållningsfel, obalanser med exempelvis kortare ben.
  • Psykosocialt – depression, nedstämdhet, stress eller ångest

Det spekuleras sedan i att utvecklingen av fibromyalgi kan bero på förändringar i muskelfibrerna, störningar i centrala nervsystemets förmåga till smärtdämpning och cirkulationsstörning på grund av störningar sympatiska nervsystemet.  Tyvärr råder samma dilemma med fibromyalgi som med många andra  sjukdomar att det är svårt att veta vad som är orsaken till sjukdomen och inte resultatet av sjukdomen i sig. Fibromyalgipatienter kan ha besvär med nedstämdhet eller depression vilket inte är ovanligt hos patienter med långvariga smärttillstånd. Frågan är om de psykologiska symtomen är primära eller om det är en normal reaktion på långvarig smärta. Det är inte heller ovanligt att patienterna innan korrekt diagnos också är ängslig  för att de kan ha drabbats av någon allvarlig skada eller sjukdom. Patienten med fibromyalgi har för det mesta börjat få smärtor på en viss del av kroppen men vid fibromyalgin blir det mer en generell smärta och ömhet över hela kroppen. Smärtan finns i vila och kan ändra placering, så kallad smärtvandring.  Värken brukar öka vid ansträngning. Den drabbade med fibromyalgi kan också ha kraftlöshet, mindre ork, minnesstörning, huvudvärk, sömnstörningar och tarmbesvär.

Dilemmat med diagnostiken av fibromyalgisyndromet är att det finns många olika och diffusa symptom vilket innebär att det är betydelsefullt med tydliga sjukdomskriterier så att diagnosen fibromyalgi används vid rätt tillstånd. Det saknas tyvärr mer objektiva undersökningsfynd som blodprov eller röntgen för att fastställ diagnosen.  De diagnoskriterier som är vedertagna kommer från American College of Rheumatology (ACR) där definitionen är följande:

  1. Den drabbade ska ha haft utbredd smärta i minst 3 månader. Värken ska ha funnits på båda sidorna i kroppen, ovan och under midjan samt längs ryggraden.
  2. Det ska finnas ett visst antal så kallade ”tender points” (ömma punkter). De ömma punkterna är 18 väl definierade punkter, 9 på varje sida av kroppen, som gör ont när man trycker på dem. För diagnos krävs att minst 11 av dessa 18 punkter är ömma.

Fibromyalgisyndrom

Vi på Susano har träffar kontinuerligt patienter med fibromyalgi både i bedömningsärenden och behandlingar. Det som oftast rekommenderas vid behandling av fibromyalgi är multimodal smärtbehandling.

Referenser

1. Martínez-Martínez LA1, Mora T, Vargas A, Fuentes-Iniestra M, Martínez-Lavín M. Sympathetic nervous system dysfunction in fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, irritable bowel syndrome, and interstitial cystitis: a review of case-control studies. J Clin Rheumatol. 2014 Apr;20(3):146-50.

2. Fitzcharles MA, Shir Y, Ablin JN, Buskila D, Amital H, Henningsen P, Häuser W. Classification and clinical diagnosis of fibromyalgia syndrome: recommendations of recent evidence-based interdisciplinary guidelines. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:528952. doi: 10.1155/2013/528952. Epub 2013 Nov 26.
3. Häuser W1, Thieme K, Turk DC. Guidelines on the management of fibromyalgia syndrome – a systematic review. Eur J Pain. 2010 Jan;14(1):5-10.