Susano
+

Smärta

Smärta finns  i olika former men smärta är alltid en är individuell upplevelse. Det går inte att jämför en människas smärtupplevelser med någon annan. Förenklat kan smärtan delas in en akut och långvarig form. Långvarig perioder av värk som pågått i mer än 3 eller 6 månader kallas ibland för kronisk smärta men idag talar man hellre om långvarig smärta.

Den långvariga icke cancerrelaterade värken är komplicerad och  kan vara svårbehandlad. Vid värk som är långvarig kan det ofta vara svårt att uppleva en tydlig orsak, och verkan, samband till varför den finns. Detta till skillnad från den akuta smärtan där det generellt sätt finns en tydlig orsak. Den akuta smärtan ska ses som en varningssignal och en reakation på en regelrätt skada men så är inte fallet med den långvariga värken. När du t ex lägger handen på spisen och bränner den, är det lätt att förstå att det är bra att vi kan uppleva smärta, så att du inte steker din hand av misstag. Men det är inte lika lätt att förstå varför vi har ont i nacken, dag och natt, när du t ex ligger i sängen och försöker sova.

Det finns en mängd olika orsaker om varför du skulle kunna drabbas av värk. Det kan vara överbelastning, skador, sjukdomar . Smärta och värk är ett komplext ämne där ditt psykiska mående, psykosociala och kulturella faktorer också har en inverkan. En viktig del av att förstå smärtan är att se det ur ett såväl ett fysiologiskt och psykologiskt förhållningssätt. En koppling mellan stress och smärta finns också.

Ur ett medicinskt , eller fysiologiskt perspektiv kan smärta kategoriseras enligt följande:

– Nociceptiv smärta vilket innebär att smärtreceptorer från hud, leder,  muskler  eller inre organ aktiveras. Nociceptiv smärta är associerad till en skada eller sjukdom.

– Neuropatisk eller neurogen smärta innebär att nervvävnaden är skadad eller har drabbats av en sjukdom. Utöver smärta som även kan var ustrålande kan det finnas påverkan av muskelkraft och känsel.

– Funktionell smärta är ett annat begrepp där en störning finns i det centrala nervsystemets förmåga att reducera en långvarig smära. Patienter med långvarig eller kronisk smärta som inte är direkt kopplad till en sjukdom kan sägas ingå i denna form av smärta.

visuell_analog_skala

VAS är en av de vanligaste skalorna som används för bedömning smärtnivå. Den ena sidan som du ska (visas inte på bilden) har bara en linje där du ska placera markeringen där du uppskattar hur ont du från ingen smärta till värsta tänkbara smärta.

Vi på Susano har lång erfarnhet av att hjälpa patienter med långvarig smärta med bedömning och rehabilitiering. Vi erbjuder dig smärtbehandling i team där du träffar läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, beteendevetare och massageterapeut.