Susano
+

Whiplash

Whiplashskada är det engelska namnet för pisksnärtsskada. Idag används många gånger begreppet WAD vilket står för Whiplash Associated Disorders.

WAD uppstår när huvudet snabbt slungas fram och tillbaka. En av de vanligaste orsakerna till uppkomsten av WAD sker vid medverkan i bilolyckor och då främst när man bli påkörd bakifrån och huvudet slungas först bakåt och därefter framåt. Men WAD kan även uppstå vid andra riktningar och i andra sammanhang än vid trafikolyckor.

Whiplash uppstår oftast när huvudet snabbt slungas fram och tillbaka snabbt.

Direkt efter olyckan kan besvär vara måttliga. Symtom kan också först uppstå några timmar eller dagar efter olyckan. Initialt kan symtomen vara diskreta för att senare förvärras. Symtomen som den whiplashskadade kan ha är smärta och stelhet i nacken. Smärtor kan också förekomma i andra delar i ryggraden. Huvudvärk och yrsel kan förekomma och ibland även domningar, stickningar och svaghet i armar. Andra symtom vid WAD kan vara minnes- och koncentrationssvårigheter samt syn- och hörselstörningar. Även symtom som ångest och sömnstörningar kan förekomma.

Vanlig så kallad slätröntgen visar sällan något men görs oftast för att utesluta allvarliga skelettskador som frakturer. En magnetkameraundersökning blir först oftast aktuellt vid långvariga besvär. Tyvärr är det inte alltid möjligt att finna avvikelser eller så sammanfaller de dåligt med den symtombild som finns.

Klassifikationen av WAD kan ske enligt följande:

  • klass 0 (trauma men inga symtom eller fynd i status)
  • klass 1 (trauma, smärtor/besvär men inga fynd i status)
  • klass 2 (trauma, smärtor/besvär och fynd i status)
  • klass 3 (trauma, smärtor och neurologiska symtom av perifer eller central nervskada)
  • klass 4 (trauma, frakturer eller luxation)

Behandling

Många som drabbas av en whiplash klarar sig utan besvär eller blir återställda. Men en del patienter som drabbas får långvariga besvär.

Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel samt tidig aktivering är viktigt för återhämtningen. Rehabiliteringsträning är värdefullt men även olika behandlingsmetoder. Patienter med WAD som blivit kronisk men  multimodal smärtbehandling  kan anses värdefullt. Vid kroniska besvär kan olika kirurgiska ingrepp tillgripas som till exempelvis steloperation.

Referenser

1. Teasell RW, McClure JA, Walton D, Pretty J, Salter K, Meyer M, Sequeira K, Death B. A research synthesis of therapeutic interventions for whiplash-associated disorder: part 1 – overview and summary. Pain research Management. 2010 Sep-Oct;15(5):287-94.

2. Rushton A, Wright C, Heneghan N, Eveleigh G, Calvert M, Freemantle N.
Physiotherapy rehabilitation for whiplash associated disorder II: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. British Medical Journal 2011 Nov 14;1(2):e000265. Print 2011.