Susano
+

Arkiv: Besvär och symtom

Försäkringskassans bedömning av trötthetssyndrom.

ME eller kroniskt trötthetssyndrom är en diagnos som är starkt ifrågasatt inom stora delar av läkarkåren. Diagnosen förekommer vid oberoende medicinska bedömningar, och försäkringsmedicinska bedömningar. Under hösten skrev Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör vid avdelningen för sjukförsäkring hos Försäkringskassan, till Socialstyrelsen, och bad om ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för ME. Ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd tas fram av Socialstyrelsen tillsammans… Läs mer »

Behandling via internet mot oro

En av psykologins nya verksamhetsområden är behandling via internet. Flera landsting, däribland Stockholm ligger långt fram vad gäller behandling på nätet. Men som ofta sker så släpar det vetenskapliga stödet lite efter, vilket gör att man med jämna mellanrum genomför studier för att undersöka effekten av en internetbehandling för olika tillstånd. Nu är Karolinska institutet… Läs mer »

Mycket positivt svar vid uppföljning av bemötande

Under tre månader i vår har 129 som varit försäkringsmedicnisk utredning på Susano erbjudits att svara på en bemötandeenkät direkt efter läkarbesöket vid försäkringsmedicinsk utredning. Totalt 81 personer svarade på alla frågor i enkäten. Mycket positiva omdömen om läkare! Resultatet av den pilotstudien som genomfördes var väldigt positiva gentemot de utredande läkarna. Alla 81 tyckte… Läs mer »

Hisnande illa om läkemedelsföretag som borde skaka om oss alla, inte minst läkarna

Boken Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare, som recenseras i senaste numret av läkartidningen är hisnande  läsning. Hur skall jag någonsin kunna titta en patient i ögonen och uppriktigt kunna rekommendera en av de mer moderna medicinerna efter detta? Att falla till föga för den korrumperande situationen med en krävande patient… Läs mer »

Patient med sömn app visade mig på allvarlig sömnstörning

För några dagar sedan hade jag en patient som beskrev hur svårt hen hade för att sova. Som brukligt gick jag igenom hur sömnstörningen såg ut. Var det svårt att somna? Tidigt uppvaknande? Orsaker till sömnproblemen som smärta eller oro? Tid för sänggående, och hur lång tid till uppvaknande? Sov något på dagen eller inte?… Läs mer »

Utrikesfödda ökade vårdbehov och vikten av tolk

Utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av Ferid Krupic och Johan Kärrholm som påvisar att utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta före en total höftledsoperation än svenskfödda patienter. Den utrikesfödda gruppen var yngre men hade ändå mer problem postoperativt. Som möjliga orsaker till skillnaderna pekar författarna… Läs mer »

Stöd för multimodal rehabilitering vid långvarig längdryggsmärta

Det finns vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering är effektivare än standardvård för att minska smärta vid långvarig ryggsmärta. Det skriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en kommentar till en Cochrane-rapport som läkartidningen publicerade i dag. Multimodal rehabilitering innebär ett biopsykosocialt perspektiv, att insatser görs i samarbete mellan flera olika discipliner,… Läs mer »

Modern teknik och dess inverkan på hjärnan

En intressant artikel i the Guardian om hur dagens teknik som våra smartphone eller rättare sagt dagens informationsflöde påverkar användarens hjärna på ett negativt. Flera forskare menar att effekten av hoppa men olika program och applikationer kan på sikt leda till sämre minne och koncentrationsförmåga bland annat på grund av att adrenalin och stresshormonet kortisol ökar.

Arbetets inverkan på depression och utmattningssyndrom

Den senaste rapporten från Svensk Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) om arbetetmiljöns betydelse för depression och utmattningssyndrom där har en bra sammanfattande video publicerats. Själva rapporten från SBU är en systematiska litteraturöversikt på 461 sidor. Faktorer som anses positiva och minska risken för depression och utmattningssyndrom är medmänskligt stöd och god kontroll. Mobbning, pressande arbete och osäkerhet… Läs mer »

Arbete och ryggproblem

Den senaste rapporten från Svensk Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) om arbetets betydelse för ländryggsproblem där har en bra sammanfattande video publicerats. SBUs systematiska litteraturöversikt är på 496 sidor och för oss som arbetar med arbetsmiljö har många av orsakssambanden till ryggbesvär varit kända men det är alltid bara att det nu även finns evidens som stödjer… Läs mer »