Susano
+

Arkiv: Ergonomi

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmijö

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket som börjar gälla nästa år och berör Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, har publicerats. Syftet med föreskriften är att underlätta en god arbetsmiljö och utgöra en prevention av ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften berör samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Detta är ett… Läs mer »

Arbetets inverkan på depression och utmattningssyndrom

Den senaste rapporten från Svensk Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) om arbetetmiljöns betydelse för depression och utmattningssyndrom där har en bra sammanfattande video publicerats. Själva rapporten från SBU är en systematiska litteraturöversikt på 461 sidor. Faktorer som anses positiva och minska risken för depression och utmattningssyndrom är medmänskligt stöd och god kontroll. Mobbning, pressande arbete och osäkerhet… Läs mer »

Arbete och ryggproblem

Den senaste rapporten från Svensk Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) om arbetets betydelse för ländryggsproblem där har en bra sammanfattande video publicerats. SBUs systematiska litteraturöversikt är på 496 sidor och för oss som arbetar med arbetsmiljö har många av orsakssambanden till ryggbesvär varit kända men det är alltid bara att det nu även finns evidens som stödjer… Läs mer »

Susanos läkare ger mobilergonomitips i Sveriges Radio

Pål Lindström som är Susanos läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård blev inbjuden till Sveriges Radio idag kl. 13.00 för att diskutera och informera om en god ergonomi vid användning av mobiltelefoner och surfplattor. Lyssna på inslaget här: Spola fram till klippet som startar vid 21.33 (slutar vid 27.55)! Pål tar upp olika aspekter om just mobilergonomi… Läs mer »