Susano
+

Arkiv: Företagshälsovård

Intressant läsning om psykisk ohälsa

Äntligen är den här! Prof. Eva Vingård har gjort en alldeles utmärk sammanställning över kunskapsläget inom: PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO Det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. God kontroll och rättvisa ger… Läs mer »

Gröna kontor eller rena ytor?

Tanken med leanbaserade kontor med fria ytor är att de anställda ska bli mindre distraherade och därmed mera effektiva. Men en studie som gjorts på kontor i Storbritannien och Nederländerna visar att anställda som arbetar omgivna av växter, är lyckligare, mer koncentrerade och har bättre inomhusluft.