Susano
+

Arkiv: Okategoriserad

Susano startar nytt smärtbehandlingsprogram.

Susanos smärtprogram har kommit i gång enligt det nya avtalet! Vi sedan 1:a april löpande grupper vid våra enheter i Lund och Malmö. Du kan söka direkt till oss eller via din husläkare. Mer information kommer. Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, Today is a gift, that why it’s called present    

Susano presenterar ett framtida forskningsprojekt för AFU

Susanos medicinskt ansvarige läkare, Pål Lindström, presenterade under dagarna i Maastricht på EUMASS-konferensen ett framtida forskningsprojekt som ämnar utforska skillnaderna i enskilda läkares bedömningar av patienter, med förhoppningen om att öka transparens och rättvisa för patienter som genomgår en aktivitetsförmågeutredning.  

EUMASS: Global konferens om försäkringsmedicin i Maastricht, Holland

De av Susanos medarbetare som hade möjlighet var i oktober på konferens om försäkringsmedicin i Holland där aktörer från runt om i världen deltog och presenterade ny forskning och projektsatsningar, delade med sig av hur deras respektive länders försäkringssystem är uppbyggda och vilka problem de tampas med. Vad som kan konstateras är att alla länder… Läs mer »

Emotionell kompetens i fokus vid Dalai Lamas besök i Sverige

För oss som fick förmånen att delta vid Dalia Lamas besök i Sverige  fick vi möjligheten att reflektera över livets djupare mening och hur vi skall förhålla oss till alltet… Dalia Lama lyfte utbildningen som nyckeln till framgång. Och då inte minst vikten av att förena klassisk västerländska utbildning, med mer historisk utbildning i emotionell… Läs mer »

Mindfulness i hetluften

För oss som följt diskussionen i bla Sydsvenskan om Region Skånes ambitioner att införa Mindfulness som terapi vid depression på alla vårdcentraler i Skåne är inlägget i läkartidningen av Rolf Holmqvist, professor emeritus i klinisk psykologi, Linköpings universitet verkligen intressant. Inte minst reflexionen att betraktaren har en enorm betydelse för vad det blir för resultat. Läs… Läs mer »

Stephen Hawking

En av vår tids största tänkare och mest framträdande vetenskapsmän föddes på Gallileos dödsdag och gick själv bort på Einsteins födelsedag. Han efterlämnade ett stort arv av kunskap, men även ett ännu större arv av okunskap – i positiv bemärkelse. Stephen Hawking hade svar på mycket, men det han också möjliggjorde var att medvetandegöra hur… Läs mer »

Sociala krav på barn och ungdomar

En studie som kartlägger tonåringars vanor på sociala medier har kommit fram till att det huvudsakliga målet för användarna är att skapa en fördelaktig bild av sig själva gentemot vänner och bekanta. Detta görs genom att lägga mycket tid på att noggrant välja ut innehåll som speglar en positiv bild av sig själv och där… Läs mer »

Närmsta chef en tuff utmaning med ett vildvuxet medarbetarskap.

Ledarskapet är allt mer utmanat av ett vildvuxet medarbetarskap.     Att vara första linjens chef har aldrig varit tuffare. Susano har under mer än 10 år samlat in information från chefer och medarbetare i offentliga verksamheter. Det som framträder i vår databas är hur vildvuxet medarbetaskapet tenderar att bli på flera arbetsplatser. Svårigheter att… Läs mer »

Allt fler överklagar sina beslut och allt fler får avslag från Försäkringskassan

Att fler överklagar avslag på sjukpenning, hänger samman med att andelen negativa beslut har ökat. I juni 2017 avslog Försäkringskassan sjukpenningen i 13 procent av de pågående sjukfallen. Att jämföra med 6 procent tre år tidigare enligt vad som anges i Ekot i dag. Vi ser att de försäkringsmedicinska utredningar som Susanos team gör, både där… Läs mer »

Allt svårare med rekrytering, inte bara för Trump…

Svenska företag har allt svårare att med sina rekryteringar: Hur hittar man rätt person? I en undersökning från Tillväxtverket framkommer att en fjärdedel av alla tillfrågade företag har svårt att hitta personal med rätt kvalifikationer och kompetens.  Så det är verkligen inte bara Trump som har svårt att hitta lämplig personal för en position; även om denna… Läs mer »