Susano
+

Gruppkonflikter

Metod för gruppintervention

Ibland kan en arbetsgrupp haverera fullständigt. Det finns personer, eller en kultur som gör det svårt för ansvarig chef att få till en fungerande arbetsgrupp med konsekvenser för produktion och medarbetarnas hälsa.

Susano har tagit fram beprövade metoder för att komma till rätta med arbetsgrupper som belastas av interna konflikter. Våra organisationskonsulter, psykologer, beteendevetare och företagsläkare har stor erfarenhet att arbete med dessa frågor.

Vid en intervention inleder vi med ett infomöte för att få en förståelse hur problemet uppfattas och skapa en handlingsplan för arbetet som förankras i gruppen. Vi genomför även en individuell kartläggning av varje  gruppdeltagare och till chef över hur man uppfattar sin arbetsplats och sin hälsa i relation till det. Den har stor betydelse för att prognostisera risker för sjukskrivning till följd av allvarlig stressreaktion, utmattning mm.

Problemformuleringen matchas mot uppdraget, organisationsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar, dvs vi arbetar med medarbetaren/gruppens uppdrag som bas för att tydliggöra konsekvenser även på andra plan än för den interna gruppen.

Vid större grupper, och mer komplexa problem utses en gruppledare och Susano gör då en teaminsats.

Kontakta oss via kontaktformulär  eller via info@susano.se så berättar vi mer.