Susano
+

Susano i media & sociala media

My newsdesk

Följ Susano AB

Susano ABGoogle+

Följ Susano:s medciniskt ansvarig Pål Lindström på vår blogg och på twitter:


Publikationer och vetenskapliga presentationer Susano:

Etiska aspekter vid oberoende medicinska utredningar (OMU). Synpunkter från den som är föremål för utredningen. (2)

2016-06-09 The need for ethical guidance in the conduct and reporting of independent medical evaluations, 21st EUMASS Congress June 9th 2016 in Ljubljana , Pål Lindström, MD; Jason W. Busse, DC, PhD, Emilie Friberg PhD

2015 05 15 Sverige behöver riktlinjer för oberoende medicinska utredningar Pål Lindström, Eval Lanz Lenander

2015-04-15  Ledningsstyrt kvalitetsarbete vid utredningar och intygsskrivande – med arbetsterapeut som kvalitetsansvarig Susanne Bohs, talare

2014-09-06 The Importance of Applying a Quality Management System in Work Disability Reports. Susanne Bohs EUMASS Speaker

2014-09-06 Using Digital Workflow with Decision Support System and Case Management in Order to Decrease Sick Leave Absence,  Pål Lindström EUMASS Speaker/Poster

2013 PROAKTIVA OCH TIDIGA REHABILITERINGSINSATSER – En bortglömd möjlighet: En utvärderingsforskning av en rehabiliteringstjänst inom företagshälsovård

Susano i media

2017-11-29 Susano får utmärkelse som framgångsrikt företag av Dagens Industri Årets Gasell företag.

2015-08-09 Personal erkänner så plågas patienterna. Sydsvenskan

Kommentar angående Sydsvenskans artikel där Susano Ab och vår arbetsmiljörapport nämns.

2015-08-05 Miljonvinster i landstingen kan stoppas Svenska Dagbladet

2015-05-15: Läkare kritiska mot Hässleholmsförsöket – Sydsvenskan

2014-12-26 Utreda arbetsförmåga vinstaffär för Skåne | ETC Malmö

Pressmeddelanden

2016-07-01: Uppseendeväckande positiva omdömen efter tvångsutredning.

2015-05-05: Stor oro bland patienter efter avslöjanden om hemliga utredningar