Susano
+

Värdegrund för Susano och dess medarbetare

Vi är det vi gör och vi gör varandra bra.

Susano värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, religion och socioekonomisk status.

Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

För oss är värdegrunden mycket viktigt i den kontexten som vi bedriver vår verksamhet. Susanos verksamhet är en del i det samhälle vi verkar inom, där t ex de medicinska utredningar som vi bedriver kan få omfattande konsekvenser för de som blir föremål för utredningen. En försäkringsmedicinsk utredning kan innebära att utredarnas bedömning skiljer sig från den försäkrades. Det ställer krav på våra utredare att kunna förklara och beskriver orsakerna till bedömningen och ställer krav på att utredarna bedriver utredningen professionellt och inte låter sig påverkas av andra faktorer än de medicinska  som uppdraget anger.

Ett besök hos oss skall alltid vara belysande och klargörande även om det nödvändigtvis inte innebär att vi har möjligheten att lösa den svåra situation som besökaren befinner sig i.

Läs mer om hur vår värdegrund påverkar våra utredningar.

Susanos etiska policy vid utredningsverksamhet 

Socialt ansvarstagande