Susano
+

Rehab

Rehabilitering med garanterat resultat!

Susano är ledande inom arbetsförmågebedömningar och rehabilitering. Vi använder oss av medicinskt säkerställda metoder. Vi har tillgång till alla nödvändiga kompetenser och har alla mycket stor erfarenhet inom området. Tydlighet kring ansvar i kombination med ett öppet och ödmjukt bemötande i mötet skapar förtroende i processen och användbara beslutsunderlag för våra uppdragsgivare.

Vid upprepad frånvaro eller längre sjukskrivning skapar Susano Rehab tydlighet i varje del av rehabärendet och ger dig och din medarbetare stöd i att gå i mål.

Rehablinjen – aktiva åtgärder innan det blir för dyrt

Rehablinjen är en arbetsmetodik för att effektivt möta tilltagande försämrad arbetsförmåga relaterat till hälsa vart du eller din anställd än jobbar i Sverige. Genom en analysmetod som fördjupas stegvis kan riskärenden detekteras effektivt, utan onödiga kostnader. Chefen är involverad i alla steg och har möjlighet att välja omfattning av utredningen med en inledningsvis kartläggning och riskprofilbedömning till en allt mer omfattande analys med behandlings- och åtgärdsförslag i de mer komplexa rehabiliteringsfallen.

Effektiv rehabilitering ger dig tydligt beslutsunderlag i alla typer av ärenden

Effektiv rehabilitering är vår metod att utreda rehabärenden. Den anpassas efter typ av grundproblematik och ger dig en klar bild över hur du skall komma vidare.

Fokus på chefen

Med en grundläggande rehabutbildning för chefer ger vi dina chefer verktyg för att driva rehabilitering. Rekommenderar att utbildningen kombineras med en revision av policydokument, och riktlinjer vid rehab.