Susano
+

Effektiv rehabilitering

Susano har utvecklat ett kvalitetssäkrat beslutstödssystem med webbaserade frågeformulär och telefonbaserade djupintervjuer av både medarbetare och arbetsledare.

Metoden drivs av erfarna rehabkoordinatorer som med hög precision kartlägger problematiken i ärendet och rekommenderar åtgärder utifrån ett beslutsstödssystem. Systemet i sig kan rekommendera utredning och behandlingsstöd i arbetsrelaterade diagnoser som stress, utmattning, depression, samt belastningsrelaterade tillstånd.

Vad är det som gör att vissa medarbetare blir långvarigt sjukskrivna? Vår erfarenhet är att det finns sällan en enda förklaring till att man är långvarigt sjukskriven.

För att kunna förstå mekanismerna bakom en längre sjukskrivning krävs det ett helhetsperspektiv. Susano har utifrån medicinsk vetenskap och långvarig erfarenhet av rehabiliteringsutredningar arbetat fram en framgångsrik metod för kartläggning vid rehabilitering.

Schema: effektiv rehabilitering
bizz_619x100

Rehabiliteringen kan ses som en kedja av olika insatser för att få medarbetaren tillbaka i arbete. Det är på det sättet som försäkringskassan valt att kalla den nya rehabiliteringsprocessen; rehabiliteringskedjan. Men en kedja är som bekant inte starkare än sin svagaste länk. Rehabiliteringens komplexitet kräver en strukturerad och metodisk analys av kedjan för att identifiera och eliminera de svaga länkarna. Systematiken är därför grunden i rehabiliteringsarbetet.

Vi har identifierat fem dimensioner för framgångsrik rehabilitering. Tre dimensioner är individanknutna; hälsa, arbete, och omgivning. Två uttrycker yttre faktorer; processen i rehabiliteringen, och organisationen som omger medarbetaren. Alla dessa dimensioner kan var för sig utgöra en förklaring till ett långvarigt rehabärende, ofta samvarierar de.

Effektiv rehabilitering innebär insatser vid redan konstaterade långtidsfall. Susano kan genom sin strukturerade metod vägleda dig som arbetsledare i hur du skall stödja medarbetare som är långtidssjukskrivna vidare i sin rehabilitering. Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Läs mer ingående under arbetsförmågebedömning om metodiken vid rehabkartläggning.

Läs mer under rehablinjen över hur vi kan stödja dig och din organisation i att undvika långtidssjukskrivning av dina medarbetare.