Susano
+

Föreläsning – Framgångsrik rehabilitering

Att vårda sina anställda är naturligt för de flesta chefer. Att vårda dem när de är sjuka eller sjukskrivna är inte lika självklart, utan något som sjukvården snarare skall stå för. Samtidigt som chef har man behov av att ha kontroll över sina personalresurser, en önskan om att snabbt få tillbaka sin medarbetare, och inte minst har man som chef ett arbetsrättsligt rehabiliteringsansvar.

Föreläsningen tar upp alla aspekter kring rehabilitering och sjukfrånvaro med följande huvudrubriker:

 • Arbetsrelaterad ohälsa – vad är det
 • Tidiga signaler – hur ser jag dem?
 • Att driva processen
  rehabsamtal
  rehabutredning
  rehabmöte
 • Hur leder jag en framgångsrik rehabilitering?
  Tidig start
  Systematisk ledning
  Samarbete/samordning
  Tydliga roller
  Begränsad tid
 • Försäkringskassans rehabiliteringskedja – hur påverkar den mig?
 • Rehabpolicy; död pärm eller levande process?