Susano
+

Susano implementerar evidensbaserad företagshälsovård

Susano AB är medlem av Sveriges Företagshälsor
som tagit fram tillsammans med nationellt ledande expertis vetenskapligt säkrade metoder för företagshälsovården, så kallad evidensbaserad praktik. Arbetet leds av professor Irene Jensen och dr. Lydia Kwak vid Karolinska institutet.

Susano företagshälsa kommer framöver att implementera dessa riktlinjer för att i grunden i kunna erbjuda så kallad evidensbaserad företagshälsovård.

Vilket kännetecknas av:

  • Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoder som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
  • Ett strukturerat arbetssätt som ger kända effekter.
  • Fokus på att arbeta förebyggande och främjande genom att engagera arbetsplatsen och öka medarbetarnas delaktighet och ansvar.
  • Arbeta systematiskt med multidisciplinär kompetens med tvärprofessionellt teamarbete.

Målet med i projektet är att stödja evidensbaserad praktik (EBP) inom företagshälsan och att integrera de senaste vetenskapliga rönen i den dagliga verksamheten i samverkan med arbetsplatsen i syfte att skapa en standardisering och struktur för ett kvalitetssäkrat arbetssätt för svenska företagshälsor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *