Susano
+

TMU och SLU intyg

Utredningen genomförs med intervju för att kartlägga din uppfattning av den egna arbets- och livssituationen och en fysisk undersökning som läkaren genomför med utgångspunkt från de besvär som tidigare framkommit. Om det är smärta som är orsaken till sjukskrivningen görs en noggrann smärtbedömning. I fall det är omfattande psykiska besvär kan utredningen ledas av en psykiater. Susano har även tillgång till ortoped i fall det är specifika ortopediska problem (Enbart i Malmö). Då är det i så fall ortopeden som genomför utredningen. Beräkna med att ett möte kan ta från ca 45-90 minuter vid läkarbedömningen.

I en team utredning (TMU) kompletteras bedömningen med:

  • Psykolog som undersöker om koncentration och uppmärksamhet har påverkats av sjukdomen, samt hur livssituationen har påverkats. Mötet tar ca 60-90 minuter
  • Sjukgymnast som bedömmer fysiska förutsättningar t ex bedömer bland annat gångförmåga samt styrka i rygg och ben med hjälp av praktiska övningar och tester. Mötet tar ca 60 min.
  • Arbetsterapeuten utreder genom praktiska övningar fysisk funktionsförmåga samt förmåga att lösa uppgifter. Dessutom genomförs en kompletterande bedömning av hand- och armfunktion. Mötet tar ca 60 min. 

Det är bra att ha bekväma kläder och skor för de fysiska momenten i utredningen ( sjukgymnast och arbetsterapeut), Bra att ha med läsglasögon vid psykologkontakt om du behöver glasögon för att kunna läsa bra.