Susano
+

Etiska riktlinjer vid utredningar

Etiska riktlinjer för medicinska oberoende utredningar

Susano AB strävar efter att genomföra utredningar på ett professionellt och etiskt korrekt sätt. Vi följer därför etiska riktlinjer för medicinska oberoende utredningar vilket beskrivs enligt nedan:

utredningsläkare

Susano AB:s läkare, teammedlemmar och andra deltagande medarbetare skall i sitt utövande följa de etiska riktlinjer som stipuleras enligt Susano AB:s kvalitetssystem inkluderande nedan specifika etiska riktlinjer tillämpliga för medicinska oberoende utredningar och bedömningar. Vi uppfattar att sedan vi på ett mer strukturerat sätt utbildat oss inom området har de som genomått utredningen reagerat mycket positivt. Läs mer om utvärderingen här.

Susano AB följer de etiska riktlinjer som gäller enligt styrelsen för Amerikanska oberoende medicinska bedömare; Guidelines of conduct:  som är anpassade efter svenska förhållanden, vilket presenterats i läkartidningen.

Varje läkare och teammedlem som arbetar som oberoende medicinsk bedömare förväntas följa dessa riktlinjer för uppförande och skall:

 1. Vara ärlig i all kommunikation och säkerställa att den som utreds får tillgång till samma information i uppdraget som uppdragsgivaren
 2. Respektera den undersökte och behandla individen med värdighet och respekt
 3. Under undersökningen informera den utredde om:
  • utredningsprocessen och vem som är ansvarig läkare
  • vem som är uppdragsgivare
  • att det är en oberoende medicinsk utredning och att informationen som framkommer används för bedömning och presenteras till uppdragsgivaren
  • att det inte är en normal patient–läkarkontakt och att det inte föreligger ett behandlingsansvar, och även
  • säkerställa att det finns tillräcklig avskildhet när den utredde klär om sig
  • avstå från kommentarer som kan uppfattas som värdeladdade
  • avsluta undersökningen genom att tala om för den utredde att mötet är över och försäkra sig om att det inte finns ytterligare information eller frågor.
 4. Basera slutsatser på fakta och medicinsk kunskap för vilket du har tillräckliga kvalifikationer att uttala dig om
 5. Återkoppla till den undersökte
 6. Vara beredd att hantera konflikter på ett professionellt och konstruktivt sätt
 7. Aldrig delta i uppdrag där ersättningen är beroende av att bedömningen är fördelaktig för uppdragsgivaren
 8. Efterleva medicinsk och annan sekretess liksom vara observant på möjliga jävsförhållanden enligt den rättsliga jurisdiktionen för uppdraget

Susano augusti 2014

Våra läkare arbetar kontinuerligt för att säkerställa de etiska riktlinjerna och har publicerat en artikel i ämnet på Läkartidningen: ”Sverige behöver riktlinjer för medicinska oberoende bedömningar”.