Susano
+

Försäkringsmedicinsk socialtjänstutredning

Susano har genom åren stöttat kommuner med försäkringsmedicinska socialtjänstutredning. En försäkringsmedicinsk utredning kan bli aktuell i samband med att socialtjänsthandläggaren uppfattar att det finns en sjukdom som gör att klienten inte kan medverka i aktiviteter, eller kunna ta ett arbete.

Om du inte har ett lösenord behöver du registrera dig här för att komma vidare.

Klicka här i fall du redan har ett lösenord.

Finns det sedan tidigare inte tillräckligt med medicinskt underlag kan Susanos utredning skapa ett komplett underlag inför t ex en försäkringsmedicinsk prövning. Vi anlitas även vid andra frågeställningar. T ex för att se vilka psykiska eller fysiska begränsningar som finns (om några) för att kunna utföra planerade socialtjänstaktiviteter.

Susano har mycket hög träffsäkerhet, och våra utredningar har visat på 100% utfall vid uppföljning som en av våra kunder genomfört. ( Utfallet gällde vid bedömningar som visat på en helt nedsatt förmåga, och där sedan Försäkringskassans beviljat sjukersättning på basen av vårt underlag).

Utmaningen är att välja ut de klienter som kan vara aktuella för en utredning. Är du handläggare inom socialtjänsten kan vårt flödesschema vara till hjälp för att välja ut kandidater för utredning.

För att kunna få tillgång till Susanos beslutsstöd och flödesschema liksom beställningsblanketter behöver du ett lösenord för att komma vidare.