Susano
+

Försäkringsmedicinska utredningar

Bild läkare (1)Certifierade försäkringsmedicinska utredningar

Susano har sedan starten 2004 gjort olika försäkringsmedicinska utredningar direkt till Försäkringskassan, eller som underleverantör till Region Skåne, som i sin tur har avtal med Försäkringskassan. Sedan några år tillbaka är det landstingen som är huvudmän för de försäkringsmedicinska utredningarna. Vi är idag ett av de center som gör flest utredningar i landet, där alla våra team är certifierade att genomföra försäkringsmedicinska utredningar utifrån de avtal vi har med Region Skåne.

TMU/SLU och AFU

Det finns olika typer av försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan kan beställa. Teambaserad medicinsk utredning (TMU) är i dag det vanligaste intyget. Det är då ett team bestående av läkare, sjukgymnast, psykolog och arbetsterapeut som genomför utredningarna. En närmre presentation av utredningen kan du läsa om här.

Särskilt läkarutlåtande (SLU) är ett något enklare intyg. Det är till sin uppbyggnad mycket likt den teambaserade försäkringsmedicinska utredningen, men det är endast en läkare som genomför bedömningen och används mer sällan, vid enklare bedömningar, som t ex är en uppdatering av en tidigare försäkringsmedicinsk utredning.

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) är det senaste intyget som Försäkringskassan tagit fram som underlag i att bedöma funktion och aktivitet vid försäkringsmedicinsk utredning. Intyget har tagits fram tillsammans med ledande experter inom området i en mycket grundlig process där vetenskap och klinisk erfarenhet fått vara med i processen på ett helt annat sätt än när tidigare intyg tagits fram. Susano var med under pilotprojektet och deltog i pilotprojektet för dess utveckling vilket presenteras här.

I samband med den här typen av utredningar så kan det vara aktuellt att den som skall genomgå utredningen fyller i vissa självskattningsformulär som du kan läsa mer om här.

Nya spelregler

From och med 2016 föreslås det en helt ny lagstiftning kring försäkringsmedicinska utredningar. Försäkringskassan kan på ett tydligare sätt säkerställa att landstingen levererar utredningar, och landstingen får ett tydligare uppdrag, och kan samarbeta mellan landstingen i utförandet. Det ställs även tydliga krav på hur vi som genomför utredningarna skall t ex dokumentera våra utredningar.

Några av nyheterna är:

  • Ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna ska ligga på landstingen – och ansvaret ska regleras i lag. Utredningarna kan antingen göras av landstinget självt eller en privat aktör som landstinget anlitat.
  • Landstingen ska ha ersättning för arbetet.
  • Det ska finnas möjlighet till samarbete mellan landsting.
  • Att utföra en försäkringsmedicinsk utredning är inte myndighetsutövning.
  • Det ska ställas krav på personalen som utför de försäkringsmedicinska utredningarna och som skriver de försäkringsmedicinska utlåtandena.
  • En utredningsjournal ska föras.

Hela förslaget om försäkringsmedicinsk utredning finns på riksdagens hemsida och du når den här: För kvalitet med gemensamt ansvar.